Guizhou Guizhou Coix Seeds (Yellow)

Guizhou Guizhou Coix Seeds (Yellow)

裕華

Regular price $40.00 HKD $36.00 HKD Sale

Highlight :
Strengthen the spleen, replenish lung, clear the heat
Origin :
China

Ingredients :
Coix Seeds (Yi Yi Ren)

Product Code: 1000150481