Hangzhou Tianmu Dried Bamboo Shoot(1)

Hangzhou Tianmu Dried Bamboo Shoot(1)

Yue Hwa Online Shop

Regular price $0.00 HKD $39.00 HKD Sale

Highlight :
  • Native food from Hangzhou
  • Vacuum Packaging
Origin :
Hangzhou, China

Product Code: 60371528