Mei Yuan Duyun Maojian Green Tea (Spring Tea Class 1) (150g)

Mei Yuan Duyun Maojian Green Tea (Spring Tea Class 1) (150g)

Mei Yuan

Regular price $240.00 HKD $240.00 HKD Sale

Highlight :
  • Famous in Guizhou
  • Named by Mao Zedong
Origin :
Duyun, Qiannan

Product Code: 60512954