Miao Jia Yun Wu Green Tea

Miao Jia Yun Wu Green Tea

Mingpu Cha

Regular price $0.00 HKD $160.00 HKD Sale

Highlight :
Rich in antioxidants
Origin :
Guizhou of China

Ingredients :
Tea green (fresh tea)

Product Code: 60512652